Dansk Kemidatabase

Online Arbejdspladsbrugsanvisningssystem
- til computer, tablets og smartphones

Arbejdspladsbrugsanvisninger og styr på kemien på den gode måde

Med et abonnement på Dansk Kemidatabase får du en lang række fordele:

  • Lovlige arbejdspladsbrugsanvisninger til alle slags produkter og kemikalier
  • APB’er der kun fylder to sider, er skrevet på forståeligt dansk og kan stå alene. Det er således ikke nødvendigt at vedhæfte leverandørens sikkerhedsdatablad
  • Adgang for alle medarbejdere
  • Overblik over produkterne i virksomheden
  • Adgang til arbejdspladsbrugsanvisninger via QR-koder og stregkoder
  • Et let anvendeligt redskab til substitution af farlige produkter vha. risikovurdering (rød, gul eller grå score) og mulighed for søgning på faresætninger
  • Oprettelse af nye produkter i Dansk Kemidatabase ved fremsendelse af sikkerhedsdatablad
  • Mulighed for udskrivning af etiketter (ved tilkøb)

Kvalitetssikrede arbejdspladsbrugsanvisninger

Indholdet af alle arbejdspladsbrugsanvisninger i Dansk Kemidatabase er gennemgået af en af NIRAS's kemikere. Det betyder at mærkning og valg af værnemidler altid er vurderet nøje. Det giver god mening, idet der erfaringsmæssigt er fejl og mangler i op til 80% af sikkerhedsdatabladene der findes på markedet i dag.

Overblik over 10.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder arbejdspladsbrugsanvisninger på over 10.000 gængse produkter fra mere end 1200 leverandører. - Og der kommer hele tiden flere til.

Hvad er arbejdspladsbrugsanvisninger?

Kontakt

Login