Dansk Kemidatabase

Online Kemikaliestyringssystem
- til computer, tablet og mobil

Uddannelse i kemisk risikovurdering

Deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering på virksomheden. Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

Læs mere her

Online (2 timers kursus: kl. 10:00-12:00)
25. maj 2021
23. juni 2021
18. august 2021
22. september 2021
13. oktober 2021
16. november 2021
15. december 2021

Fysisk tilstedeværelse (½ dags kursus)
Allerød – 10. maj 2021 kl. 9:30-13:00
Kolding – 20. maj 2021 kl. 8:30-12:00
Aarhus – 27. maj 2021 kl. 8:30-12:00

Webinar om uønskede kemiske stoffer i Fødevareindustrien

Så er Center for Cirkulær Kemi igen klar med et spændende gratis webinar om de uønskede kemiske stoffer - nu i Fødevareindustrien.
Det er den 20. maj 2021 kl. 13-15. Du kan se programmet og tilmelde dig her:

https://lnkd.in/eRD7nx2

image

100 mio. kr. i tilskud til indsatser i små virksomheder

Små virksomheder med max 50 ansatte kan få 80 % tilskud til at lave indsatser for at reducere psykisk og fysisk nedslidning samt ulykkesforebyggelse ved brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Pulje på 100 mio. årligt i 2021-2023. Puljen kan også bruges til fysisk træning på arbejdspladsen og afprøvning af tekniske hjælpemidler, der kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reduktion af ulykker.

Læs mere hos Joblife

25 timers gratis rådgivning

Kom godt i gang med substitution med 25 timers gratis rådgivning

Har I uønskede farlige kemiske stoffer i jeres produkter? og ønsker I hjælp til at substituere dem med mindre farlige eller helt ufarlige stof

Se her hvordan I kommer igang

Image

Erfaring med luftmålinger af kemiske stoffer i arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet er i gang med et eftersyn af de danske regler og retningslinjer om luftmålinger af kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Joblife har bidraget med en udredning om bl.a. danske og udenlandske erfaringer på området.

Læs mere på Joblife.dk

Kemikalieregistrering

Kemikalieregistrering er den gode start på kemisk risikovurdering.

Inden I går i gang med at udarbejde de kemiske risikovurderinger på jeres arbejdsopgaver- og processer, er det en god idé at gennemgå jeres kemiske produkter.

Har I gamle produkter stående med den gamle mærkning, produkter som ikke længere anvendes, eller har I deciderede fejlkøb, så få dem bortskaffet, da de medfører unødvendig administration.

KemReg som nem registreringsfunktion

Er I bruger af Dansk Kemidatabase, kan I tilkøbe funktionen KemReg hvor registreringen kan forgå via tablet eller mobil.

Læs hele artiklen hos Joblife

Image
.

Kemisk risikovurdering, instruktioner og styr på kemien på den gode måde

Med et abonnement på Dansk Kemidatabase får du en lang række fordele:

 • Værktøj til kemisk risikovurdering
 • Overblik over produkterne i virksomheden – opfylder kravet om en fortegnelse over virksomhedens kemikalier
 • Adgang til instruktioner (tidl. arbejdspladsbrugsanvisninger) og herunder sikkerhedsdatablade via QR-koder og stregkoder. Instruktionerne fylder kun to sider og er skrevet på forståeligt dansk. God hjælp i forbindelse med oplæring og instruktion af medarbejdere
 • Et let anvendeligt redskab til substitution af farlige produkter vha. vurdering (rød, gul eller grå score) af kemikaliernes iboende farlige egenskaber og mulighed for søgning på faresætninger, CAS-nr. samt søgning efter produkter med stoffer på myndighedslister, f.eks. Kræftlisten, Kandidatlisten
 • Adgang for alle medarbejdere, herunder mulighed for anonym læseadgang
 • Kvalitetssikring af oplysninger fra leverandørens sikkerhedsdatablad

Kvalitetssikrede instruktioner

Indholdet af alle instruktioner (tidl. arbejdspladsbrugsanvisninger) i Dansk Kemidatabase er gennemgået af en af Joblife's kemikere. Det betyder at mærkning og valg af værnemidler altid er vurderet nøje. Det giver god mening, idet der erfaringsmæssigt er fejl og mangler i op til 80% af sikkerhedsdatabladene, der findes på markedet i dag.

13 kemikere i Joblife står bag Dansk Kemidatabase

Image

Dansk Kemidatabase Webinar

Image

Næste webinar onsdag d. 26. maj kl. 9.30 - 11.30

Deltag på et af Dansk Kemidatabases gratis webinarer, hvis:

 • I har fået nye ansatte, som skal introduceres for jeres Kemistyringssystem, Dansk Kemidatabase
 • Du har tvivlsspørgsmål eller trænger du til at få din viden om Dansk Kemidatabase støvet af?

Så deltag på vores gratis webinar, hvor du får en guidet tur af en af vores konsulenter. På webinaret vil både gamle og nye features blive gennemgået, og der vil være plads til spørgsmål fra webinarets deltagere.

Synes du, at Dansk Kemidatabase mangler en funktion? Så er den der måske allerede.

Tilmeld dig her

Et abonnement på Dansk Kemidatabase er en forudsætning for deltagelse.

Planlagte webinarer:

  1. maj kl. 9.30 - 11.30
  1. august kl. 9.30 - 11.30
  1. november kl. 9.30 - 11.30

Gymnasiale uddannelser anvender Dansk Kemidatabase

Mere end 130 gymnasiale uddannelser er gået sammen om at være med i Dansk Kemidatabase - det giver driftsfordele for både gymnasier og Joblife. Systemet er udvidet med funktioner, som også retter sig mod læring af eleverne i undervisningen, f.eks. strukturformler for kemikalier og eksterne links vha. CAS-nummer til bl.a. 3D-struktur.

Læs mere

Image

Overblik over 16.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 16.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører. - Og der kommer hele tiden flere til.

Hvad er instruktioner?

Kontakt

Login

SUPP – Supplerende arbejdsmiljøuddannelsesdag

Joblife afholder årligt en uddannelsesdag SUPP, som er opbygget af plenum-foredrag og forskellige valgfrie moduler, så de enkelte deltagere selv kan sammensætte deres uddannelse. Virksomheder kan derved få arbejdsmiljøgrupperne på samme uddannelsesdag, som skaber sammenhæng og fællesskab, men alligevel opnå, at deltagerne får forskellig faglige kompetencer med fra uddannelsen.

SUPP21 afholdes på følgende dage:

 • d. 14. september i Vingsted
 • d. 21. september i Roskilde
 • d. 28. og 29. september online (ét kursus fordelt på 2 halve dage)

Læs mere her

Netværk for ansvarlige for kemi

På opfordring starter vi et netværk for ansvarlige for kemi, der mangler sparring med andre, der interesserer sig for kemiske stoffer og produkter.
Der vil på netværksmøderne komme fokus på både strategi, metoder, værktøjer og praktiske løsninger samt forebyggende tiltag og indsatser på kemi-området. Faglige emner til hvert netværksmøde fastsætter deltagerne. Eksempler på emner kan fx være:

 • Kemisk risikovurdering
 • Værnemidler
 • Affald
 • Farligt gods
 • Opbevaring og håndtering
 • Sikkerhedsdatablade

Læs mere på Joblifes hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig:
Læs mere

Image

.

Vores andre ydelser

I Joblife rådgiver vi vores kunder om at forbedre hverdagen – og vi gør det hver dag. Rækken af ydelser, vi tilbyder, er stor og bred.
Læs mere på vores hjemmeside www.Joblife.dk

Image

Interesseret i et prøveabonnement?

Send os en mail, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.
Send mail