Dansk Kemidatabase

Online Kemikaliestyringssystem
- til computer, tablet og mobil

Interesseret i et prøveabonnement?

Send os en mail, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.
Send mail

Kemisk risikovurdering, instruktioner og styr på kemien på den gode måde

Med et abonnement på Dansk Kemidatabase får du en lang række fordele:

 • Værktøj til kemisk risikovurdering
 • Overblik over produkterne i virksomheden – opfylder kravet om en fortegnelse over virksomhedens kemikalier
 • Adgang til instruktioner (tidl. arbejdspladsbrugsanvisninger) og herunder sikkerhedsdatablade via QR-koder og stregkoder. Instruktionerne fylder kun to sider og er skrevet på forståeligt dansk. God hjælp i forbindelse med oplæring og instruktion af medarbejdere
 • Et let anvendeligt redskab til substitution af farlige produkter vha. vurdering (rød, gul eller grå score) af kemikaliernes iboende farlige egenskaber og mulighed for søgning på faresætninger, CAS-nr. samt søgning efter produkter med stoffer på myndighedslister, f.eks. Kræftlisten, Kandidatlisten
 • Adgang for alle medarbejdere, herunder mulighed for anonym læseadgang
 • Kvalitetssikring af oplysninger fra leverandørens sikkerhedsdatablad

Kvalitetssikrede instruktioner

Indholdet af alle instruktioner (tidl. arbejdspladsbrugsanvisninger) i Dansk Kemidatabase er gennemgået af en af Joblife's kemikere. Det betyder at mærkning og valg af værnemidler altid er vurderet nøje. Det giver god mening, idet der erfaringsmæssigt er fejl og mangler i op til 80% af sikkerhedsdatabladene, der findes på markedet i dag.

Overblik over 14.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 14.000 gængse produkter fra mere end 1200 leverandører. - Og der kommer hele tiden flere til.

Hvad er instruktioner?

Kontakt

Login

Netværk for ansvarlige for kemi

På opfordring starter vi et netværk for ansvarlige for kemi, der mangler sparring med andre, der interesserer sig for kemiske stoffer og produkter.
Der vil på netværksmøderne komme fokus på både strategi, metoder, værktøjer og praktiske løsninger samt forebyggende tiltag og indsatser på kemi-området. Faglige emner til hvert netværksmøde fastsætter deltagerne. Eksempler på emner kan fx være:

 • Kemisk risikovurdering
 • Værnemidler
 • Affald
 • Farligt gods
 • Opbevaring og håndtering
 • Sikkerhedsdatablade

Læs mere på Joblifes hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig: Læs mere

Vores andre ydelser

I Joblife rådgiver vi vores kunder om at forbedre hverdagen – og vi gør det hver dag. Rækken af ydelser, vi tilbyder, er stor og bred.
Læs mere på vores hjemmeside www.joblife.dk